کرج - خیابان شهید بهشتی - خیابان گوهر شاد کرج - خیابان شهید بهشتی - خیابان گوهر شاد کرج،خیابان شهید بهشتی،خیابان آبان،کوچه شبیری نبش کوچه چهارده مجاز خدمات کریمی کرج،خیابان شهید بهشتی،خیابان آبان،کوچه شبیری نبش کوچه چهارده مجاز خدمات کریمی
گروه خبري : کد خطا ظرفشویی
تاريخ انتشار : 1399/07/20 - 16:22
كد :13

ارور های ماشین ظرفشویی سامسونگ

ماشین های ظرفشویی جدید سامسونگ به همراه یک سیستم تشخیص خطا ساخته می شوند. اگر ماشین ظرفشویی شما خطا یا اشکالی در سیستم شناسایی کند، یک کد خطا نشان می دهد. کد خطا معمولاً به صورت ترکیبی از عدد و حروف نمایش داده می شود، و به شما می گوید که اشکال بصورت حدودی در کدام بخش دستگاه بوجود آمده است. آگاهی از علت بروز ارور نشان داده شده ماشین ظرفشویی، به شما کمک می کند که اقدام آگاهانه تری برای برطرف کردن آن انجام دهید.

ماشین ظرفشویی سامسونگ

گاهی ممکن است بر روی صفحه نمایش ماشین ظرفشویی سامسونگ شما اعداد یا حروف نمایان شود که برای شما غیر قابل تشخیص باشد و این موضوع ما را نگران کند. این اعداد ترکیب شده با حروف نوعی کد خطا یا ارور شناخته شده اند که نشان دهنده ی ایرادات حاکی از اجزا ماشین ظرفشویی می باشد. در ماشین های ظرفشویی جدید اشکالات با این کد ها نشان داده می شود و دیگر نیاز نیست برای رفع یک مشکل کل سیستم را به چالش بکشید. هر کد خطا به شما نشان می دهد که در کدام قسمت ماشین ظرفشویی سامسونگ ایراد و مشکل وجود دارد و این موضوع کار شما را راحت تر میکند.

ارورهای ماشین ظرفشویی سامسونگ

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل ST151

       DR               

این خطا مربوط می شود به درب دستگاه / درب دستگاه بسته نشده است                                                                                                                                   
 E2 خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / بررسی اکوا استاپ
 E3 اشکال در تخلیه آب از دستگاه / پمپ تخلیه دستگاه خراب می باشد / خرابی برد الکترونیک 
 E4 اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه / خرابی هیتر / مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
 F1 خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم / بررسی شیر برقی / سوختگی اکوا استاپ
  F3 این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه  
 F4 خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت
  F5 خطای دمای پایین آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / سوختگی المنت (هیتر)
 F6 اشکال در نشتی شیر برقی/ شیر برقی بررسی شود / فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی
 F8 خطای موتور سنکرون /چک کردن موتور سنکرون
 SE خطای سویچ
 F9 این خطا مربوط به ارتباط بین برد اصلی دستگاه و برد نمایشگر (پنل) می باشد

ارور ظرفشویی سامسونگ مدلD 147

 • کدخطای 4E : خطای عدم ابگیری دستگاه / چک کردن اکوا استاپ / خرابی برد الکترونیک
 • کدخطای 4E-1 : اشکال در دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد / المنت (هیتر) بررسی شود/ ترمیستور چک شود / رله برد الکترونیک خراب می باشد
 • کدخطای 5E : اشکال از تخلیه آب دستگاه می باشد / پمپ تخلیه بررسی شود / برد اصلی معیوب می باشد
 • کدخطای PE : این خطا مربوط به سنجش دور موتور است
 • کدخطای TE : خطای سنسور دما / ترمیستور چک شود 
 • کدخطای HE-1 : اشکال از المنت (هیتر) دستگاه می باشد/ گرمایش بیش از حد آب / ترمیستور بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
 • کدخطای BE-2 : اشکال در اتصال کلید ها
 • کدخطای BE-3 : خطای ارتباطی کلید های لمسی
 • کدخطای AE : خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) / خرابی برد اصلی
 • کدخطای  LE: این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه
 • کدخطای OE : خطای سنسور سر ریز آب دستگاه / علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور / شکستگی مخزن نمک
 • کدخطای 1E : خطای کم بودن آب دستگاه / آب شمار بررسی شود
 • کدخطای 3E : اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل D 146

 • کدخطای DR : این خطا مربوط می شود به درب دستگاه / درب دستگاه بسته نشده است
 • کدخطای E2 : خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / خرابی اکوا استاپ
 • کدخطای  E3 : اشکال در تاخیر به موقع آبگیری /  سوختگی شیر برقی
 • کدخطای E4 : اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه / خرابی هیتر / مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
 • کدخطای F1 : خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم / بررسی شیر برقی / سوختگی اکوا استاپ/  آب شمار چک شود
 • کدخطای F3 : این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه
 • کدخطای F4 : خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت
 • کدخطای  F5 : خطای دمای پایین آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / سوختگی المنت (هیتر)
 • کدخطای  F6 : اشکال در نشتی شیر برقی/ شیر برقی بررسی شود / فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی
 • کدخطای F8 : خطای موتور سنکرون / چک کردن موتور سنکرون
 • کدخطای TS : این خطا مربوط می شود به ترمیستور دستگاه / خرابی از ترموستات می باشد مقدار اهم ترمیستور چک شود
 • کدخطای TO : اشکال در ترمیستور می باشد مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل D 148

 • کدخطای D01 : خطای شیر برقی / سوختگی شیر برقی / خرابی برد الکترونیک 
 • کدخطای  D02: خطای پمپ تخلیه دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - اشکال از برد الکترونیک 
 • کدخطای D03 : این خطا مربوط به خشک کن و گرما سازی هیتر می باشد /  سوختگی المنت مقدار مقاومت بررسی شود / خرابی رله برد الکترونیک
 • کدخطای  D04 : خطای ترمیستور - سوختگی ترمیستور مقدار مقاومت چک شود 
 • کدخطایD05 : پمپ جریان کمی می کشد / بررسی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود / برد الکترونیک 
 • کدخطای  D06 : پمپ دستگاه جریان زیادی می کشد / مقدار مقاومت پمپ بررسی شود / بررسی برد الکترونیک 
 • کدخطای  D07: اشکال در نشتی آب در دستگاه / سوراخ بودن داخل ظرفشویی / خرابی موتور جت دستگاه 
 • کدخطای D08 : خطای متناوب شیر برقی / سوختگی شیر برقی / برد الکترونیک چک شود 
 • کدخطای  D011 : اشکال در مبدل فشار می باشد 
 • کدخطای D12 : خطا در خارج شدن آب / پمپ تخلیه بررسی شود / برد اصلی معیوب می باشد 
 • کدخطای  D13: خطای گرم شدن دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت 
 • کدخطای  D14 : خطای ورودی و خروجی آب دستگاه 

ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل D 149

 • کدخطای 4E : خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / سوختگی شیر برقی 
 • کدخطای  4E-1 : اشکال از دمای بالای آب ورودی می باشد / ورودی آب داخل دستگاه بررسی شود
 • کدخطای 5E : خطای سیستم تخلیه آب دستگاه / مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود / سوختگی پمپ تخلیه / خرابی برد الکترونیک 
 • کدخطای PE : خطای دور سنج موتور جت (تاکو) /مقدار مقاومت تاکو بررسی شود
 • کدخطای  TE : خطای سنسور دما / مقدار مقاومت سنسور دما چک شود
 • کدخطای HE-1 : اشکال از المنت (هیتر) میباشد / مقدار مقاومت المنت چک شود / خرابی برد الکترونیک 
 • کدخطای  HE : این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت / گرمایش بیش از حد آب / خرابی ترمیستور مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود / سوختگی المنت (هیتر) مقدار مقاومت المنت چک شود /خرابی رله برد الکترونیک 
 • کدخطای  BE- 2 : خطای اتصال کلید ها 
 • کدخطای BE-3 : خطای ارتباط بین برد و کلید لمسی پنل  
 • کدخطای AE : خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) / خرابی برد اصلی 
 • کدخطای  LE : این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد 
 • کدخطای OE : خطای سنسور سر ریز آب دستگاه  علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور / شکستگی مخزن نمک 
 • کدخطای  1E : خطای کم بودن آب دستگاه / آب شمار بررسی شود 
 • کدخطای 3E : اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد

 

تعمیر ظرفشویی در کرج