کرج - خیابان شهید بهشتی - خیابان گوهر شاد کرج - خیابان شهید بهشتی - خیابان گوهر شاد کرج،خیابان شهید بهشتی،خیابان آبان،کوچه شبیری نبش کوچه چهارده مجاز خدمات کریمی کرج،خیابان شهید بهشتی،خیابان آبان،کوچه شبیری نبش کوچه چهارده مجاز خدمات کریمی

خدمات مجموعه مجاز ویرا تکنو

 • فروش و تعمیر تایمرهای نیمه الکترونیک

 • شستشوی کامل مخزن ( شامل ضدعفونی کردن دستگاه)

 • فروش اتاق کامل 

 • فروش پمپ تخلیه 

 • ضمانت خدمات  (شامل کارت طلایی شش ماهه)

 • فروش وزنه های دیگ

 • فروش اتصالات لاستیکی

 • حمل انواع دستگاه (وانت بار)

 • تعمیر و فروش بردهای الکترونیک

 • فروش و تعمیر دیگ و شفت آبکش

 • فروش مخزن جا پودری کامل

 • فروش و تعمیر درب و دستگیره ولم و کلید

 • فروش شیر برقی

 • فروش کمک های لرزش گیر